Au Lab

Lab Members

Kin Fai Au


Yunhao Wang


Meng Zou


Seyed Amir Malekpour


Dingjie Wang


Ying Zhang


Audrey Bollas


Jacqueline Penaloza


Han Luu


Alumni

 • Jason Weirather, Post-doc (2014-2017)
 • Yingke Ma, Post-doc (2015-2016)
 • Andrew Thurman, Post-doc (2016-2018)
 • Shuhua Fu, Post-doc (2015-2018)
 • Diana (Yue) Zhao, Post-doc (2015-2018)
 • Anqi Wang, Post-doc (2016-2019)

 • Benjamin Deonovic, Ph.D. student (2014-2017)
 • Adam Hefel, Ph.D. rotation student (2015-2016)
 • Valerie Wagner, Ph.D. rotation student (2017)

 • Anthony Rhoads, Master student (2014-2015)
 • Rui Jin, Master student (2015)
 • Yijia Sun, Master student (2018)
 • Yuru Wang, Master student (2018)
 • Dixian Zhu, Master student (2017-2018)
 • Zujun Liu, Research Associate (2017-2019)

 • Haomin Li, Undergraduate student (2017-2018)
 • Yunyi Li, Volunteer (2018)
 • Yichao Shen, Intern (2018)